הלקוחות היפות שלי

הסיבה העיקרית שאני אוהבת להסתובב בכל הארץ עם הדוכן שלי היא הזכות לפגוש את קהל הנשים הנפלאות והיחידות במינן שאני קוראת להן השבט שלי, רק תראו איזה יפות הן: